Aksept- og rapportskjema for søknader

Dersom du skal rapportere eller signere akseptskjema på et Frifondprosjekt fra 2009 eller frem til juni 2010, trenger du rapport- eller akseptskjemaet. I forbindelse med overgang til nye nettsider har ikke innloggingsfunksjonen for å hente rapporteringsskjemaet blitt overført.

Rapporteringsskjema for tidligere Frifondprosjekt finner dere på de gamle sidene. Her kan dere logge inn med etternavn og referansenummer, som dere fikk oppgitt på e-post da dere søkte.

Skulle det være noe, ta kontakt.