Nye retningslinjer for Frifond barn og unge 2010

Styret i LNU har vedtatt nye retningslinjer for Frifond barn og unge, som gjelder fra og med 1. januar 2010. De nye retningslinjene er relativt like de gamle, men inneholder presiseringer på enkelte punkter. Pass på å sette deg inn i retningslinjene før du søker!