Kontaktinformasjon Frifond teater

LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

Frivillighetshuset, Kolstadgata 1

0652 Oslo

Telefon: 23 31 06 04/ 23 31 06 00
E-post: espen [at] lnu.no