La det Spire!

Spire er ein ungdomsorganisasjon som jobbar for ei rettferdig og bærekraftig fordeling av verdas ressursar. Dei er opptatt av miljø, matsikkerheit og internasjonal handel.

Spire er Utviklingsforndet sin ungdomsorganisasjon, og blei først oppretta i 2003. Organisasjonen har hittil fire aktive lokallag, og desse søker om støtte til sin aktivitet gjennom Frifond barn og unge. Vil du lese meir om Spire? Sjekk ut deira nettside og Facebookside