Lage festival?

Over 2000 menneske var innom Sofienbergparken i Oslo når Somalisk ungdoms utviklingsorganisasjon inviterte til somalisk nasjonaldag. Organisasjonen fekk 20 000 i støtte til leige av scene og sceneutstyr frå Frifond barn og unge. Søk om festivalstøtte du også!