Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning! Enkle søknads- og rapportskjema, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid gjør Frifond lett å bruke. 

For teater, musikk og nesten alt annet

Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper. Her på frifond.no finner du de tre ordningene Frifond musikk, Frifond teater og Frifond barn og unge.

  • Vil du starte band eller spille inn plate søker du Frifond musikk, som forvaltes av Norsk musikkråd
  • Skal du arrangere dansekurs eller drive med teater søker du Frifond teater, som forvaltes av LNU.
  • Vil du lage film, seminar, spille inn musikkvideo, arrangere festival eller noe helt annet, som ikke har direkte med musikk eller teater å gjøre, søker du Frifond barn og unge, som forvaltes av LNU

Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Formålet med ordningen er å bidra til økt aktivitet i lokallagene i de store nasjonale organisasjonene. Frifond organisasjon har søknadsfrist en gang i året, og organisasjonenes sentralledd fordeler midlene selv videre til sine lokale lag. 
 
Frifond organisasjon forvaltes av Norsk musikkråd og LNU.
 

Søknader

Alle søknader til Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater sendes inn elektronisk via vårt søknadssystem på nettsidene frifond.no

 

Hvem kan søke? 

For å få støtte må gruppen være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Man kan ikke få støtte til idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Les mer om hvordan du kan få støtte i retningslinjene