Nyheter

Det Frivillige Skyttervesenet (DFS) vil i 2010 søke om midlar frå Frifond organisasjon. Dette betyr at lokallag i DFS ikkje lenger kan søke om midlar frå Frifond barn og unge.

Dersom du skal rapportere eller signere akseptskjema på et Frifondprosjekt fra 2009 eller frem til juni 2010, trenger du rapport- eller akseptskjemaet. I forbindelse med overgang til nye nettsider har ikke innloggingsfunksjonen for å hente rapporteringsskjemaet blitt overført.

Velkommen til nye frifond.no!

Frifond er en støtteordning for lokal kulturaktivitet blant demokratiske, frivillige grupper og lag som jobber av og med barn og ungdom. Les mer om Frifond, eller velg din støtteordning i oversikten over!

I begynnelsen av 2010 lanserer Frifond nytt søknadssystem. Dessverre vil det være en overgangsperiode på starten av året hvor vi må ta i mot søknader gjennom det gamle systemet.

Velkommen til frifond.no for 2010!

Sammen med de nye nettsidene lanseres i begynnelsen av januar et nytt søknads- og saksbehandlingssystem for støtteordningen. Dette skal gjøre det lettere for søker og skape en bedre og mer effektiv støtteordning for å skape enda mer frivillig og lokal aktivitet blant barn og ungdom.

Søknadssystemet åpner for nye søknader fra tirsdag 12. januar.   

Styret i LNU har vedtatt nye retningslinjer for Frifond barn og unge, som gjelder fra og med 1. januar 2010. De nye retningslinjene er relativt like de gamle, men inneholder presiseringer på enkelte punkter. Pass på å sette deg inn i retningslinjene før du søker!

Innslag om unge filmskapere fra Groruddalen som har fått støtte fra blant annet Frifond for å lage egen film. Innslaget ble sendt i NRK Østlandsseningen 8. desember 2009.

Sider