Nyheter

Frifond har laget en veiledningsvideo til søknadsprosessen!

Frifond har lansert nytt søknadssystem, og vil frå og med i dag ta i mot søknadar, akseptskjema og rapportar gjennom frifond.no. Søkarar kan følgje status på søknaden og kommunisere med saksbehandlarar gjennom Min side

Velkomen til nye og gamle søkarar! 

I høst går Ung Films første ordinære festival av stabelen, og de ønsker å se din film i programmet! Send inn én eller flere filmer, helst på DVD, til:

Ung Film
Georgenes Verft
5011 Bergen

I desember 2009 valde styret i LNU å legge ned ordningane Frifond film og TV. Ordningane var ikkje meint å vere varige prosjekt, men mellombelse satsingsområde innan Frifond barn og unge. Pengane som har blitt delt ut gjennom Frifond film og TV har vore restmidlar som har blitt akkumulert frå Frifond barn og unge. Frifond barn og unge deler no ut så mykje årleg at restmidlane er redusert til eit minimum.
 

Frifond teater har fått ny e-postadresse. Vi ber om at alle henvendelser til Frifond teater gjøres gjennom denne.

Den nye adressen er: frifond [at] teater.no

Vi kan selvsagt også nås på telefon 24 14 11 00

 

Sider