Vil du være med i Ung Films filmkonkurranse?

I høst går Ung Films første ordinære festival av stabelen, og de ønsker å se din film i programmet! Send inn én eller flere filmer, helst på DVD, til:

Ung Film
Georgenes Verft
5011 Bergen

Det er viktig at du fyller ut informasjonsskjemaet du finner på www.ungfilm.no, og legger det ved når du sender oss filmen din. Vi vil gjøre et utvalg blant de innsendte filmene som vil bli tatt inn i filmprogrammet vårt, og som vil være med å konkurrere om attraktive premier. Vi stiller ingen krav til form eller sjanger, men ser helst at filmen ikke overskrider 15 minutter. Vi ønsker fortrinnsvis filmer laget av ungdom mellom 13 og 25.

Om du har spørsmål, rett dem til program [at] ungfilm.no. Filmen må sendes oss innen 10. mai. Vi vil ta kontakt med de som blir valgt ut for visningskopi etc.

Les mer på www.ungfilm.no