Skriv! Manuskonkurranse!

Er du mellom 10 og 26 år og liker å skrive? SKRIV! -prosjektet leiter etter korte teatertekster retta mot eit ungt publikum. Tema er fritt, men lengda bør ikkje overstige 30 minutt / 20 – 40 sider.
 
Vi jobber for at to manus blir satt opp på en festival under Teaterrådsparaplyen. Manusene vurderes her i to katergorier;
10-16 og 17-26 år. I tillegg er det satt opp følgjande pengeprem
iar:
1. plass – 25 000
2. plass – 15 000
3. plass – 10 000

Innsendingsfrist 15. august 2010.
Du treng ikkje å ha delteke på eit
SKRIV!-kurs for å delta.
 

Send bidraget inkludert kontaktinfo til:
Norsk teaterråd
Postboks 1129 Sentrum
0104 Oslo
Merk konvolutten “Manuskonkurranse”