Frifond barn og unge øker beløpsgrensen til 35 000,-

Fra og med 1. mai 2014 gjelder nye retningslinjer i Frifond barn og unge hvor det er to endringer. For våre søkere er den største nyheten at det nå blir mulig å søke om støtte opp til 35 000 kroner per kalenderår. Siden 2006 har dette beløpet vært 25 000 kroner.

- Vi ser et behov for mer støtte til prosjekter med store budsjetter, slik som festivaler, filmer og andre store arrangementer. En høyere beløpsgrense vil gjøre det mulig for disse gruppene å få dekket flere av utgiftene sine og slik legge til rette for mer frivillig aktivitet, sier generalsekretær i LNU, Martin Vonstad Østerdal.

Mens den nye søknadssummen først og fremst er rettet mot prosjekter med større utgifter, åpner den også opp for at mindre grupper kan få tildelt mer støtte per kalenderår, noe som betyr at man nå kan sende inn flere søknader og gjøre enda mer aktivitet i løpet året. Hvis du er kontaktperson for en gruppe kan altså du og gruppa di få utbetalt opp til kr 35 000 i året, ifølge de nye retningslinjene. 

Den andre endringen i Frifond barn og unges retningslinjer gjelder oppbevaring av gyldige bilag. Tidligere måtte bilagene oppbevares i minst ett år etter rapportfrist for bruken av midlene. Med de nye retningslinjene må man ta vare på de originale bilagene i minst ett år etter at man har sendt inn rapporten. Det er lang behandlingstid på rapporter i Frifond barn og unge, og vi oppfordrer alle søkere til å oppbevare alle kvitteringer og fakturaer inntil rapporten med bilag er blitt godkjent.