Nye retningslinjer for Frifond barn og unge

 Styret i LNU vedtok 11. desember nye retningslinjer for Frifond barn og unge, som er gjeldende fra 1. januar 2011. Retningslinjene inneholder ikke større endringer, men det har blitt gjort enkelte presiseringer og forenklinger. Retningslinjene finner du her.