LNU lanserer Frifond stem!

1. februar lanserer LNU støtteordningen Frifond stem! Frifond stem! er en støtteordning som skal bidra til økt valgdelgelse og engasjement blant ungdom i lokallvalget 2011. En organisasjon eller gruppe kan motta opptil 50 000 kroner for å gjennomføre aktivitet som kan bidra til at lokalvalget 2011 blir et ungdomsvalg! 

Ordningen har ingen søknadsfrister, og tildelinger blir gjort den første uken i hver måned frem til valget. 

Ordningen er åpen for organisasjoner, grupper, foreninger og ungdomsråd som vil gjennomføre tiltak og aktivitet som bidrar til å øke ung valgdeltagelse og/eller politisk engasjementet blant ungdom. Det kan være for eksempel opptrykk av plakater, stands, debatter, teater, konsert, seminar, lage film, festival, lage magasin, dialogmøter mellom politikere og ungdom eller en hel rekke andre ting. Her er det bare kreativiteten som setter grenser.

Støtteordningen er også åpen for lokallag i organisasjoner som får støtte fra Frifond organisasjon. Fritidsklubber som er medlem av Ungdom og Fritid og kommunale ungdomsråd kan søke så lenge aktiviteten er gjennomført på frivillig basis og det er  ungdom under 26 år som står for planlegging og gjennomføring av aktiviteten.

Les mer om ordningen og søk her!

Ordningen er en del av LNUs kampanje Stem1209. Les mer om kampanjen på LNUs nettsider