Frifond og enkeltpersonforetak

Frifond er en støtteordning for frivillige organisasjoner og grupper. I retningslinjene til Frifond barn og unge heter det at "ikke støtteberettiget er bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag." 

Særlig i filmprosjekter merker LNU at gruppene som søker ofte er organisert som enkeltpersonforetak, eller har et enkeltpersonforetak tilknyttet gruppen. LNU vil gjerne klargjøre hvilke grupper og utgifter vi kan gi penger til, slik at flere grupper har mulighet til å få støtte fra Frifond. Frifond barn og unge gir støtte til frivillige, demokratiske barne- og ungdomsgrupper. Gruppene trenger ikke å være registrert i Brønnøysundregisteret, men dersom en er registrert der er registrering som "Forening, lag, innretning" den eneste type organisering som er støtteberettiget. Enkeltpersonforetak, bedrifter, andelslag og andre former for organisering er ikke støtteberettiget.

Det betyr at filmprosjekter og andre prosjekter som får støtte må være 100% økonomisk, administrativt og organisatorisk uavhengig av enkeltpersonforetak for å få støtte. Dette innebærer at økonomien ikke kan gå gjennom enkeltpersonforetak, og at fakturaer og bilag ikke kan være stilet til enkeltpersonforetak.

Dersom vi finner slike koblinger til enkeltpersonforetak eller bedrifter, er vår praksis at støtten blir krevet tilbake. Dette gjelder alle organisasjoner, foreninger og grupper som får støtte fra Frifond barn og unge. 

LNU er glade for å gi støtte til mange spennende prosjekter blant barn og unge, og håper at denne oppklaringen kan bidra til å unngå misforståelser av retningslinjene. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål om organisering av organisasjon eller gruppe.