Endringer i Frifond teater

Frifond teater forvaltes fra og med 18. oktober og ut 2014 av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Søkere som ikke har mottatt svar om at søknaden er ferdigbehandlet bes sende inn ny søknad. 

 

Støtteordningen Frifond teater går til frivillig barne- og ungdomsaktivitet innenfor teater, revy, dans og rollespill. Fra og med 18. oktober 2014 forvaltes ordningen av LNU. Dette er blitt klart etter at Kulturdepartementet gjennomgikk Norsk teaterråds økonomi tidligere i høst.

Forvaltningen av Frifond teater i LNU er midlertidig og innebærer at det opprettes en ny støtteordning, LNU Frifond teater. Fra tidligere forvalter LNU også Frifond barn og unge, som fortsetter som normalt. Fra 18. oktober og til 31. desember 2014 har LNU til rådighet inntil 9 millioner til amatørteateraktiviteter gjennom ordningen LNU Frifond teater.

Få konsekvenser for søkerne
 

For grupper og lag som søker støtte fra Frifond teater vil denne endringen utgjøre kun små endringer. Man søker fortsatt på Frifond.no og gjennomgår lik søknadsprosess som tidligere. Forskjellen er at den nye støtteordningen, LNU Frifond teater, har noe endrede retningslinjer. Det er derfor viktig å lese http://frifond.no/teater/retningslinjer nøye før man søker om støtte.

Viktig informasjon hvis du har søkt om støtte
 

Dersom du har søkt om støtte før 31. august må du selv logge deg inn på søknaden for å se om den er blitt innvilget eller ikke før du sender inn ny søknad til LNU Frifond teater. For å få tilgang på den gamle søknadsportalen, logger du inn på https://teater.hypersys.no. Hvis søknaden ikke er ferdigbehandlet må du sende inn ny søknad til LNU Frifond teater på www.frifond.no.

Hvis du har søkt om støtte etter 31.august og før 18. oktober, må du sende inn ny søknad på www.frifond.no. Dersom du har sendt inn søknad i denne perioden, og påbegynt prosjektet, må du oppgi opprinnelig søknadsdato i den nye søknaden.

Når du sender inn en ny søknad til LNU Frifond teater oppretter du en ny bruker. Den nye søknaden vil behandles ihht. LNU Frifond teater sine retningslinjer så raskt som mulig.

Søknader sendt inn før 31. august og som er blitt innvilget, vil få denne støtten utbetalt. For disse gjelder Frifond teaters retningslinjer. Det er altså kun søknader sendt inn fra og med 18. oktober 2014 som vil påvirkes av nye retningslinjer.

Det er ikke klart hvor lenge forvaltningen av Frifond-midler til teater skal skje i LNU.

 

Ved spørsmål angående LNU Frifond teater, vennligst kontakt saksbehandler i LNU Frifond teater på tlf: 23 31 05 87/ 23 31 06 00.