En manns kamp mot kjønnslemlestelse

 Denne kortfilmen er produsert av African Cultural Awareness og handler om kjønnslemlestelse. Filmen har blant annet fått støtte fra Frifond