Nyheter

 

Lurer du på hva Frifond er? Eller har du ikke helt skjønt gangen i det med å lage et prosjekt, søke om penger og rapportere hvis du har fått utbetalt støtte?

Frifond har laget en film som forklarer disse tingene for deg! Sjekk den ut da vel, og del den gjerne med vennene dine som kanskje også sitter med et ønske om å lage en aktivitet! 

 

Frem til nye retningslinjer i Frifond teater legges ut 02.januar 2017, kan du finne de her.

Det er ikke gjort noen store endringer  Frifond teaters retningslinjer for 2017. Hovedsakelig er retningslinjene endret redaksjonelt for å gjøre det lettere for deg som søker å finne informasjonen du trenger. 

 

Retningslinjer Frifond teater 2017

Gjeldende fra 1. januar 2017.

 

Nye retningslinjer i Frifond barn og unge er blitt vedtatt av LNUs styre. Det er kun små endringer i de nye retningslinjene. Frem til de nye retningslinjene legges under Frifond barn og unges rullemeny 02. januar 2017, kan du finne de her. 

Endringene er kun redaksjonelle og utgjør ikke en forskjell for Frifond barn og unges søkere. 

 

Retningslinjer Frifond barn og unge 2017

Vedtatt av LNUs styre 09.12.2016. Gjelder fra og med 01.01.2017

 

Frifond er en støtteordning for frivillige organisasjoner og grupper. I retningslinjene til Frifond barn og unge heter det at "ikke støtteberettiget er bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag." 

Frifond teater forvaltes fra og med 18. oktober og ut 2014 av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Søkere som ikke har mottatt svar om at søknaden er ferdigbehandlet bes sende inn ny søknad. 

 

Støtteordningen Frifond teater går til frivillig barne- og ungdomsaktivitet innenfor teater, revy, dans og rollespill. Fra og med 18. oktober 2014 forvaltes ordningen av LNU. Dette er blitt klart etter at Kulturdepartementet gjennomgikk Norsk teaterråds økonomi tidligere i høst.

Fra og med 1. mai 2014 gjelder nye retningslinjer i Frifond barn og unge hvor det er to endringer. For våre søkere er den største nyheten at det nå blir mulig å søke om støtte opp til 35 000 kroner per kalenderår. Siden 2006 har dette beløpet vært 25 000 kroner.

Styret i LNU vedtok 9. desember nye retningslinjer for Frifond barn og unge. Det er ingen store endringar i dei nye retningslinjene, dei viktigaste endringane er: 

Sider