Organisasjoner som har mottatt støtte i 2011

AKKS
bandORG
De Unges Orkesterforbund
FolkOrg
Korpsnett Norge
MakeMusic
Musikk i Skolen
NASOL
Norges Korforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norsk jazzforum
Norsk Rockforbund
Norsk Sangerforum
Norsk Viseforum
Norske Trekkspilleres Landsforbund
Ung i Kor