Skriv søknad - Frifond veiledning

Frifondsøknaden

Når du har opprettet bruker og bekreftet e-postadressen kommer du til selve Frifond-søknaden. Her må du først oppgi litt informasjon om den organisasjonen eller gruppa som søker støtte.

Deretter kommer du videre til informasjon om tiltaket, der du kan skrive hva dere søker støtte til.
 
Beskriv tiltaket så godt du kan, og også hva dere trenger penger til og hvorfor.

 

Budsjettet

Til slutt må dere fylle ut et budsjett for prosjektet. Budsjettet er en oversikt over hvilke utgifter og inntekter dere kommer til å ha, som for eksempel leie av lokale og leie av utstyr. Husk å ta med alle utgifter dere ser for dere, og list opp under "inntekter" dersom dere søker penger fra andre steder.
 

Dette er lurt...

  • Få fram at dere en gruppe, gjerne hvordan dere er organisert (har dere et styre? hvem bestemmer i gruppa?) og hvem som kan delta i gruppens aktiviteter.
  • Vis at aktiviteten er lokalt forankret. Frifond gir ikke støtte til reise, aktiviteten skal i utgangspunktet skje i egen kommune.
  • Frifond er en støtteordning for barn og ungdom, og minst 1/3 av deltakerne må være under 26 år. Dersom du som søker selv ikke er under 26 år må det komme tydelig fram at barn og/eller ungdom er med på å bestemme og styre i aktiviteten.
  • Frifond er glad for alle som søker om penger til leie av utstyr, men mer tilbakeholden med å gi penger til de som vil kjøpe utstyr.

Dette er ikke så lurt...

  • Er du bare én person? Enkeltpersoner kan ikke, under noen som helst slags forutsetning, få støtte fra Frifond. Dere må være minst tre personer, som skal gjøre en aktivitet sammen.
  • Skal dere arrangere konsert for å samle inn penger til noen som trenger det? Ikke søk Frifond, vi gir ikke støtte til innsamlingsaktivitet.
  • Frifond gir ikke støtte til stiftelser, fordi stiftelser ikke har krav om å ha en demokratisk struktur.
  • Frifond liker godt at fritidsklubber formidler informasjon om Frifond. Men Frifond liker ikke at kommunale klubber eller fritidsklubber i Ungdom og Fritid selv søker om støtte, og vi overfører ikke penger til fritidsklubbens konto. Ungdomsgrupper som får støtte kan ha tilknytning til klubben, men de skal forvalte pengene og styre prosjektet selv. 

Gå til neste side i veiledningen

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker