Rapport og regnskap - Frifond veiledning

Rapporten må leveres

Etter du har gjennomført prosjektet skal du levere rapport. Rapporten skal leveres innen rapporteringsfristen, som dere fikk oppgitt da dere fikk pengene. Rapporten leveres ved å logge inn i Min side, finne din søknad, og fanen "Rapport".

I rapporten må dere skrive (omtrent) hvor mange personer som deltok på aktiviteten deres og en kort tekst om hva dere gjorde og hvordan det fungerte.
 

Husk regnskapet

I tillegg må dere fylle ut regnskapet. I regnskapet skal dere bruke de samme postene som dere hadde i budsjettet.
 
Dersom dere har mange kvitteringer på samme utgiftspost, slå disse gjerne sammen til et bilag og fyll inn i regnskapet hvor mye dere brukte totalt på denne utgiftsposten.
 
Etter at dere har gjort dette for alle bilagene deres, må dere velge hvordan dere vil sende inn kvitteringene.
 

Last opp scan eller send kopi i posten

Det beste er om dere scanner kvitteringene og fakturaene, og laster de direkte opp i vårt rapporteringssystem. Alternativt kan dere huke av for "send bilag pr post" og sende de til oss pr e-post, eller i posten. Husk da å merk e-posten/konvolutten med søknadsnummer. 
 
Dersom dere sender i posten: Husk å sende KOPI, og beholde originalene selv!
 
Husk at Frifond ikke godtar pakksedler, ordresedler eller nettbankutskrifter som kvitteringer. De vanligste formene for bilag er kvitteringer fra butikker og fakturaer, men det kan også være kontrakter eller honorarskjemaer.
 
Frifond har av og til dessverre lang saksbehandlingstid på rapporter. Dersom du trenger kjapt svar på om din rapport er godkjent, ta kontakt med oss. 
 

Råd til en god rapport

  • Les nøye hva som står om rapportering i retningslinjene og tilsagnsbrevet.
  • I søknaden legger man gjerne fram en plan for hva man vil gjennomføre. Ble aktivitetene gjennomført som planlagt? Ble ting gjort på en annen måte enn det som står i søknaden eller er avtalt med saksbehandler må dette avklares før rapporten blir sendt inn.
  • Ha god kontroll på økonomien underveis, så slipper dere overraskelser mot slutten.
  • Ha et godt system for oppbevaring av kvitteringer knyttet til prosjektet.

 

Gå til neste side i veiledningen

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker