Klage - Frifond veiledning

Klage?

Dersom man mener at et avslag er gitt på feilaktig grunnlag eller at retningslinjene er tolket feil, er det mulig å klage på vedtak gjort av Frifond. Rutinene for klagebehandling avviker noe mellom de tre ordningene Frifond teater, Frifond barn og unge og Frifond musikk.
 
Dersom man ønsker å klage, anbefaler vi først at man tar kontakt med saksbehandler for å få avklart eventuelle misforståelser. Saksbehandler vil også forklare hva som er vanlig prosedyre ved klagebehandling. 
 
Dersom man fortsatt ønsker å klage på vedtaket, kan man gjøre det ved å logge inn på Min side.
 
Når du skriver en klage, husk å begrunne klagen utfra hvilke deler av retningslinjene du mener er benyttet på feil måte.
 
Klagebehandling tar normalt fire uker, men kan i noen tilfeller ta lenger tid enn dette. Tilbakemelding på klage vil bli gitt per e-post.

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker