Søknad innvilges - Frifond veiledning

 

Positivt svar

Dersom søknaden din blir innvilget, vil du få en e-post med en begrunnelse for vedtaket og en lenke til tilsagnsbrevet og akseptskjema. Akseptskjema må signeres før pengene blir utbetalt.
 
Tilsagnsbrevet beskriver betingelsene Frifond stiller for tilskuddet, og må leses nøye. 

Gå til neste side i veiledningen

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker