Gjennomføring - Frifond veiledning

Gjennomføring av prosjektet

I løpet av omtrent en uke etter at akseptskjemaet har blitt levert, blir pengene utbetalt til den kontoen som ble oppgitt på akseptskjemaet. Så er det bare å sette i gang med å gjennomføre prosjektet!
 

Omdisponering?

Husk at pengene kun kan brukes på de utgiftene som ble spesifisert i tilsagnet og/eller søknaden. Dersom dere ser at prosjektet blir vesentlig forandret eller at dere ønsker å bruke pengene på noe annet, må dere søke om en omdisponering av pengene. Det kan dere gjøre via Min side.
 
Underveis i prosjektet må dere være nøye med å spare på alle kvitteringer og fakturaer som viser hva dere har brukt pengene på. Disse skal sendes inn sammen med rapporten.
 
Dersom dere ser at dere får for dårlig tid eller må utsette prosjektet litt, kan dere søke om å få utsatt rapporteringsfristen. Det gjør dere også ved å logge inn på Min side.
 

Gå til neste side i veiledningen

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker