Akseptskjema - Frifond veiledning

Signering av akseptskjema

Før pengene kan utbetales, må kontaktpersonen for tiltaket signere på et akseptskjema.
 
Akseptskjemaet stadfester at gruppa vil ta imot pengene, og kontaktpersonen signerer på at han eller hun skal benytte pengene i samsvar til Frifonds retningslinjer og tilsagnsbrevet. Akseptskjemaet er altså kontrakten mellom Frifond og søker. 
 
I akseptskjemaet står det også at gruppa skal levere rapport med kvitteringer for støtten innen en fastsatt dato.
 

Elektronisk signatur

Frifond benytter elektronisk signatur. Et brev med en verifiseringskode sendes i posten til den postadressen som kontaktpersonen har oppgitt. 
 
Denne verifiseringskoden må tastes inn på akseptskjemaet. Det er slik Frifond vet at kontaktpersonen er den han eller hun utgir seg for å være. En slik elektronisk signatur er fullgod med en fysisk signatur.

Under 18?

Dersom kontaktpersonen er under 18 år, vil det ikke være mulig å signere på akseptskjema. I stedet må kontaktpersonen fylle ut kontaktinformasjon til den personen de ønsker skal være ansvarlig person. Dette kan være en forelder, et søsken eller en annen person over 18 år. Personen over 18 år blir da den juridisk ansvarlige for prosjektet. 
 
Det er da personen over 18 år som vil få tilsendt en verifiseringskode, og som må bruke denne til å signere på akseptskjemaet dersom denne ønsker å ta på seg ansvaret for tiltaket. Det er da juridisk ansvarlig som signerer på at han eller hun vil ta på seg forpliktelsene, og ha ansvar for at prosjektet blir gjennomført i tråd med tilsagnsbrevet. 
 
Fristen for å levere akseptskjema er 30 dager etter at tilsagnet blir gitt. Husk å signere skjemaet før denne fristen går ut, ellers vil tilsagnet bortfalle!

Gå til neste side i veiledningen

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker