Hvordan søke Frifond?

De ulike søknadsstegene 

Illustrasjonen til høyre viser hvordan søknadsprosessen til Frifond barn og unge, teater og musikk foregår, fra oppretting av bruker på www.frifond.no, til levering av rapport gjennom Min side. For at en søknad skal få utbetalt penger fra Frifond må brukeren verifiseres ved hjelp av en kode utsendt i posten. 

Du kan klikke på hver av boksene for å få mer hjelp til hva du gjør i de forskjellige delene av et prosjekt.

Gå til første side i veiledningen.

Veien videre - tips til små organisasjonerHva skjer med rapporten?Hvordan rapportere på Frifondmidler?Pengene utbetales og prosjektet gjennomføresHvordan klage på vedtak?Hvordan få utbetalt midlene?Hva skjer hvis søknaden blir avslått?Hva skjer når søknaden er innvilget?Informasjon om saksbehandlingen i FrifondVeiledning i søknadsprosessenVeiledning i prosessen å opprette bruker