Tips og triks til søknaden og rapporten

Gode råd til søknadsskrivingen:

  • Retningslinjene er din venn! Finn ut hva som er formålet til støtteordningen. Hvem er målgruppa? Hva slags søknader blir prioritert? Hva slags søknader får avslag? Hvor mye kan dere maksimalt søke om? Les retningslinjene før du skriver søknaden.
  • Gå rett på sak! Ikke list opp i det uendelige hvor fantastisk prosjektet deres er, men fortell konkret hva som er planen og hvorfor dette er planen.
  • Ta kontakt! De smarteste ringer eller sender en e-post for å spørre om ting de lurer på. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en for lite.
  • Forklar hvordan dere skal gjøre det, ikke bare hva dere skal gjøre. Tynne søknader med lite informasjon er aldri populært hos saksbehandleren.
  • Få gjerne noen som ikke kjenner til prosjektet til å lese gjennom søknaden før dere sender den inn.
  • Sist, men ikke minst: Budsjettet er kjempeviktig. Pass på at det er sammenheng mellom hva dere skriver i søknaden og de ulike postene i budsjettet. Ikke blås opp utgiftspostene, lag budsjettet så realistisk som mulig. Saksbehandler gjennomskuer fort om dere overdriver utgiftene. 

Etter du har gjennomført prosjektet skal du levere rapport.

Her er noen råd på veien til en god rapport: 

  • Les nøye hva som står om rapportering i retningslinjene og tilsagnsbrevet.
  • I søknaden legger man gjerne fram en plan for hva man vil gjennomføre. Ble aktivitetene gjennomført som planlagt? Avvik i forhold til søknaden må avklares i god tid før rapporteringsfristen.
  • Ha god kontroll på økonomien underveis, så slipper dere overraskelser mot slutten.
  • Ha et godt system for oppbevaring av kvitteringer, og husk å ta kopi av rapporten før du sender den fra deg. Husk også at saksbehandler gjerne vil motta KOPI av kvitteringer, og ikke 45 løse originalkvitteringer i en binders.

Sjekk også ut Frifond veileder til søknads- og rapporteringsprosessen. Der ligger all informasjon man trenger for å gjennomføre et Frifond-prosjekt. 

Lykke til!