Ofte stilte spørsmål

For spørsmål om saksgangen i Frifond, for eksempel akseptskjema, kode i posten, omdisponering underveis, juridisk ansvarlig, levering av rapport og lignende: Se Frifonds veiledningssider!

Har Frifond søknadsfrister? 

Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater har ingen søknadsfrister. Vi behandler søknader fortløpende etterhvert som de kommer inn. 

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstiden på søknader avhenger av hvilke støtteordning man har søkt. Alle støtteordningene har mellom fire til seks ukers behandlingstid. Vi behandler søknader løpende, men noen ganger er det spesielle ting med søknader som gjør at det kan ta noe lengre tid.

Hva er et akseptskjema? 

Akseptskjemaet må signeres før pengene blir utbetalt. Akseptskjemaet er kontrakten mellom Frifond og søker, der signerer man på at man vil gjennomføre prosjektet i tråd med retningslinjer og tilsagn. 

Akseptskjema blir signert ved å skrive inn en kode man får tilsendt i posten. Les mer om hva og hvordan på våre veildningssider. 

Kan voksne søke på vegne av barn og unge?

Ja, men Frifond krever at barn og unge under 26 år skal være delaktige i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten, ikke bare blir laget aktivitet for. 

Kan man sende søknad til både Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater?

Nei. Man kan bare få penger fra én av støtteordningene i løpet av et kalenderår.

Hvilke av Frifondordningene skal vi søke på? 

Dersom dere lager eller spiller egen musikk, og trenger musikkurtyr, vil leie studio eller lage konsert skal dere søke Frifond musikk. Dersom dere driver med teater, dans, laiv eller nysirkus skal dere søke Frifond teater. Dersom dere driver med noe annet, for eksempel film, kurs, seminar, LAN, festival -eller noe helt annet, skal dere søke Frifond barn og unge.