Oversikt over andre støtteordninger for ungdom

I tillegg til Frifond finnes det også andre støtteordninger for ungdom. Noen er enkle å bruke, andre krever litt mer. Det viktigste er at du leser retningslinjene godt, slik at du kan tilpasse søknaden din til formålet for støtteordningen. Her er en kort oversikt over noen slike støtteordninger:

Lokale/regionale støtteordninger:

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler som kan deles ut til lokale prosjekt. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.

Aktiv ungdom:

Aktiv ungdom gir støtte til ungdomsprosjekter blant annet gjennom ordningene Ungdomsinitiativ og Demokratiprosjektet. Aktiv ungdom støtter både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt, og målgruppen er primært ungdom mellom 13 og 30 år. Les mer på www.aktivungdom.eu Der kan du også poste din prosjektidé, og få en kjapp tilbakemelding på om din idé passer inn under støtteordningen.

Det europeiske ungdomsfond:

Det europeiske ungdomsfondet har som formål å gi støtte til ungdomsaktiviteter på europeisk nivå. Eksempel på prosjekter er internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere, produksjon av informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål og generelt aktiviteter for ungdom som møter Europarådets målsetninger. Mer info finner du på www.eurodesk.no

Trafo:

Trafo er en støtteordning for ungdom mellom 16 og 22 år. Kun enkeltpersoner kan søke, med en original, kunstnerisk idé som utgangspunkt. Trafo har kort behandlingstid, alle søknader får svar maks. tre uker etter søknadsfristen. Trafo har også et galleri der du kan legge ut egne tekster, bilder, musikk eller film. Du kan også søke om en mentor, en profesjonell kunstner som gir deg veiledning og oppfølging. Les mer om Trafo på www.trafo.no

LNU Mangfold og inkludering:

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å sette fokus på temaer som mangfold, holdninger og deltakelse. Støtteordningen har i underkant av en million kroner til fordeling til inkluderingstiltak blant barn og unge. Formålet med denne støtteordningen er å bidra til økt kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø og utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.
Du finner mer informasjon på nettsidene til LNU Mangfold og inkludering

Sparebankstiftelsen:

Sparebankstiftelsen er ein ideel stiftelse som deler ut gåver til organisasjonar og enkeltmenneske. I 2013 er fokusområda  Kulturminner og historie og Friluftsliv og naturkunnskap. Dersom du skal søke om støtte til eit lokalt prosjekt blir Gjenside NOR Sparebank sitt opprinnelseområde prioritert, dette er fylka:  Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, i tillegg til kommunen Ringsaker i Hedmark. Om du har prosjekt du meiner har nasjonal verdi kan du også søke om støtte om du bor i andre delar av landet.  Les meir på nettsidene til Sparebankstiftelsen.

Støtteordningar for barne- og ungdomsorganisasjonar: 

Dersom ditt lag er ein del av ein større barne- og ungdomsorganisasjon med lokallag i fleire fylker kan lokallaget og/eller organisasjonen også søke på fleire støtteordningar. For ei oversikt over støtteordningar for barne- og ungdomsorganisasjonar, sjå LNU sine nettsider eller Kulturdepartementet si oversikt over statlege støtteordningar for barne- og ungdomsorganisasjonar.