Slik søker du

1. Sjekk om gruppa di kan få støtte fra Frifond barn og unge ved å lese punkt 2 i retningslinjene (trykke på ord, åpne i ny fane)

Husk at Frifond ikke støtter bedrifter/enkeltpersonforetak, aktivitet i skolesammenheng, idrettsaktivitet, innsamlingsaktivitet, kommuner, grupper som vil tjene penger, organisasjoner som får støtte fra Frifond organisasjon eller grupper som ikke lager aktiviteten selv.

2. Sjekk hvilke utgifter Frifond ikke kan gi penger til, ved å lese punkt 3 i retningslinjene. Kun i særskilte tilfeller gis det støtte til å kjøpe utstyr.

Frifond støtter heller leie enn innkjøp av utstyr. Du kan ikke kjøpe/leie hos noen du eller gruppa kjenner, og ingen i søkergruppa kan få lønn/honorar. Send inn søknad FØR dere begynner å bruke penger.

3. Husk at rapporten er veldig viktig. Du må ta vare på ALLE kvitteringer. Les punkt 10 i retningslinjene for å se om rapporten virker overkommelig. Se spesielt på hva et bilag MÅ inneholde.

4. Opprett en brukerprofil (link til Brukerprofilen er personlig). Denne er helt personlig, og det må være din personlige e-postadresse som brukes. Fyll ut personalia og skriv litt om gruppa.

5. Fyll ut søknaden. Hva søker dere om støtte til og hvordan skal dere gjennomføre aktiviteten?

6. Lag et budsjett. Her tar dere med alle utgifter i forbindelse med prosjektet. Under ”inntekter” fyller dere inn eventuelle andre inntekter dere har. Husk at dersom dere merker at det blir noen endringer må dere si i fra til Frifond med en gang!

For mer informasjon om prosessen ta en titt på Frifonds veiledningssider