Hold deg til budsjettet

Ting kan endre seg fra planleggingsfasen og til ferdig gjennomført prosjekt. Men dersom søknaden deres har blitt godkjent, så har den blitt godkjent ut fra det budsjettet som dere oppga da dere sendte inn søknaden.  Hvis dere ser at det blir noen endringer i prosjekt eller budsjett må dere si ifra til Frifond med én gang

Dette kan gjøres på to måter:

  1. Ved å søke om omdisponering: Dette gjør kontaktpersonen ved å logge inn på søknaden, trykke på "søk om omdisponering" og skrive hver utgift inn på en egen linje. Husk å lagre hver linje før hele budsjettet lagres til slutt.
  2. Ved å kontakte saksbehandler. Dette kan kontaktpersonen gjøre ved å logge inn på søknaden på ”Min side”, gå til fanen ”Meldinger” og trykke på ”Kontakt med saksbehandler”.