Film og musikkvideo

Enkeltpersonsforetak og bedrifter kan ikke få støtte

For å få støtte fra Frifond barn og unge trenger man ikke å være registrert i Brønnøysundregisteret, men dersom man er registrert der er registrering som "Forening, lag, innretning" den eneste type organisering som er støtteberettiget. Du kan selvsagt ha et enkeltpersonforetak, men filmprosjekter og andre prosjekter som får støtte må være 100% økonomisk, administrativt og organisatorisk uavhengig av enkeltpersonforetaket.

Ikke bestill varer gjennom enkeltpersonsforetaket ditt

Du kan ikke bruke enkeltpersonforetaket ditt eller firmaets navn til å leie utstyr eller kjøpe tjenester, og ingen bilag kan være stila dit. Det er fordi bedrifter og enkeltpersonforetak kan skrive av slike utgifter på skatten, noe som da vil være fordelaktig for bedriften. I retningslinjenes punkt 2i står det at grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser ikke kan få støtte.

Ikke sett enkeltpersonsforetakets navn på filmen

Frifond forstår at mange festivaler ønsker et produksjonsselskaps navn på filmer de tar inn, men Frifond-støttede filmer kan ikke ha navnet på et foretak eller en bedrifts navn på seg. Filmprosjekter og andre prosjekter som får støtte må være 100% økonomisk, administrativt og organisatorisk uavhengig av enkeltpersonforetak. I de tilfeller der det kreves et organisasjonsnavn på filmen må man enten opprette en frivillig organisasjon eller søke støtte fra andre støtteordninger enn Frifond.

Dersom vi finner koblinger til enkeltpersonsforetak eller bedrifter, er vår praksis at støtten kreves tilbake. Dette gjelder alle organisasjoner, foreninger og grupper som får støtte fra Frifond barn og unge. 

Frifond sttter ikke innkjøp av utsyr

Frifond støtter gjerne leie av kamera-, lys- og lydutstyr, men ikke innkjøp av disse tingene. I punkt 3d i retningslinjene står det at Frifond-støtten ikke kan brukes på innkjøp av film-, lyd- eller datautstyr. Frifond kan støtte små innkjøp av kostymer og rekvisitter, men dere har større sjanse for å få et høyere støttebeløp dersom dere søker om å leie utstyr fremfor å kjøpe utstyr.

Ta vare på alle kvitteringer

Utgifter dere ikke har kvitteringer for kan ikke Frifond støtte. Det betyr at dersom dere har brukt penger på noe, men ikke har kvittering på det, er det mulig vi må trekke tilbake summen dere ikke kan dokumentere.

Frifond er glade for å gi støtte til mange spennende prosjekter blant barn og unge, og håper at denne oppklaringen kan bidra til å unngå misforståelser av retningslinjene. Ta gjerne kontakt med oss som er saksbehandlere om dere har spørsmål om organisering av organisasjon eller gruppe. 

Dersom noe er uklart, ta kontakt med saksbehandleren din eller les mer om filmprosjekter og enkeltpersonsforetak