Brukerprofilen er personlig

Dersom du er ny søker, og dermed ikke har noen brukerkonto, må du opprette en. Når du har bestemt deg for hvilken støtteordning (Frifond barn og unge, Frifond teater eller Frifond musikk) som passer ditt prosjekt, oppretter du en bruker og skriver inn e-postadresse, navn og annen personalia.

Selv om foreningen din har søkt før, må du likevel opprette en ny brukerprofil dersom du personlig ikke har søkt tidligere. Brukeren på Frifond.no er høyst personlig og kan ikke deles på, selv om man sitter i samme forening. Man kan ikke levere verken søknad eller rapport i andre sitt navn.

For å endre kontaktperson på en søknad, ta kontakt med saksbehandleren din. Dette kan du gjøre ved å logge inn på søknaden på ”Min side”, under fanen ”Meldinger” og ”Kontakt med saksbehandler”. Endring av kontaktperson må skje før man underskriver akseptskjema.

I verste fall: Når man underskriver akseptskjema sier man seg personlig ansvarlig for bruken av støtten og for rapportering, hvilket betyr at dersom man gir bort passordet sitt kan det lett misbrukes. I verste fall kan den nye personen la være å rapportere og plutselig står man med et inkassokrav mot seg på 35.000 kroner. Det at man bruker den tidligere kontaktpersonens navn kan strengt tatt regnes som identitetstyveri.

For å unngå dette anbefaler vi at man bruker sin egen e-postadresse som brukernavn og følger hele prosessen fra innsending av søknad til saken er avsluttet. Personen i foreninga som tar over stillingen må opprette sin egen bruker.