Ofte stilte spørsmål

Svarene du finner på denne siden er hentet fra Frifond barn og unges retningslinjer. Husk å lese disse før du søker om støtte!

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstiden på søknader til frifond barn og unge er ca fire til seks uker. Vi behandler søknader løpende, men noen ganger er det spesielle ting med søknader som gjør at det kan ta noe lengre tid.

Kan voksne søke på vegne av barn og unge?

Ja, men Frifond krever at barn og unge under 26 år skal være delaktige i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten, ikke bare bli laget aktivitet for. 

Kan man sende søknad til både Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater?

Nei. Man kan bare få penger fra én av støtteordningene i løpet av ett kalenderår.

Hvorfor kan ikke fritidsklubben søke?

Av samme grunn som over: man kan bare få støtte fra én pengepott. Frifondordningen er delt i flere deler. En av delene heter Frifond organisasjon.

De fleste fritidsklubber i Norge er medlem av en organisasjon som heter Ungdom & Fritid. Ungdom & Fritid mottar penger Frifond organisasjon fra LNU, og deler det videre ut til sine fritidsklubber. 

Hva menes med en demokratisk struktur?

Med dette menes at Frifond barn og unge støtter søkergrupper som har en slik organisering at alle kan være med og bestemme, og at ingen kan overprøve det som er vedtatt av gruppa. Dette utelukker for eksempel at skoleklasser kan få støtte. Dersom gruppa ikke har noe formelt valgt styre, er det viktig at alle kan være med og si sin mening om hvordan ting skal gjøres. 

Dersom gruppa blir av en viss størrelse, og aktiviteten er noe som gjennomføres hele året eller hvert år, kan det være lurt å velge et styre. Alle medlemmer i gruppa skal kunne stille til valg i styret, og ofte har styret ulike verv, som økonomiansvarlig, leder, aktivitetsansvarlig, medlemsansvarlig e.l.

Hvorfor kan vi ikke bruke enkeltpersonforetak? 

I retningslinjene til Frifond barn og unge heter det at "ikke støtteberettiget er bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonsforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag." Det betyr at filmprosjekter og andre prosjekter som får støtte må være 100% økonomisk, administrativt og organisatorisk uavhengig av enkeltpersonforetak for å få støtte. Dette innebærer at økonomien ikke kan gå gjennom enkeltpersonforetak, og at fakturaer og bilag ikke kan være stilet til enkeltpersonforetak.

Dersom vi finner slike koblinger til enkeltpersonforetak eller bedrifter, er LNUs praksis at støtten kreves tilbake. Les mer om Frifond og enkeltpersonforetak her

Hva menes med allmennyttig siktemål?

Et almennyttig siktemål betyr at gruppen må ha et mål om at aktiviteten skal komme nærmiljøet til gode. Dette betyr at at aktiviteten må være åpen for alle som vil delta og at det ikke bare går til personlig gevinst eller utvikling. Dette er grunnen til at vi ikke gir pengestøtte til private hobbyaktiviteter som for eksempel innkjøp av frimerker til frimerkesamlere. Dette betyr også at man heller ikke kan søke til tiltak for å tjene penger. (Dette utelukker kommersielle tiltak som ungdoms- og elevbedrifter)

Kan vi få penger til å dra på tur?

Nei. Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt. Det betyr at dere må gjennomføre aktiviteten der dere bor, i utgangspunktet i egen kommune. 

Hvorfor får vi ikke penger til å kjøpe PC, kamera eller annet dyrt utstyr? Det er jo mye mer økonomisk enn å leie?

Selv om det ofte er nødvendig med ny PC/Mac og fancy digitalkamera for å lage filmer eller lignede, er det veldig vanskelig for oss å forsikre oss om at dette ikke er noe enkeltpersoner søker om til seg selv privat. Når vi heller gir penger til leie av dyrt utstyr, er dette nettopp for å sikre at pengene går til selve aktiviteten, ikke til enkeltpersoner.

Kan vi få støtte fra Frifond for å dra på kino?

Frifond barn og unge gir ikke støtte til billettutgifter til rene underholdningsaktiviteter som kino, fornøyelsesparker, bowling og lignende. 

Kan man få støtte til serverleie/online gaming? 

Man kan ikke få støtte til serverleie for å spille spill på Internett. Grunnen til dette er at Frifond ser på dette som en hobby av privat karakter og det fyller dermed ikke kravet om allmennyttig aktivitet. Det er derimot mulig å få støtte til serverleie i forbindelse med et LAN eller dataparty som man organiserer.