Om LNU

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

LNU er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier.

LNUs roller

LNU har tre roller å fylle som samarbeidsorgan:

Interesseorganisasjon

LNU skal være en interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonene, og fremme medlemsorganisasjonenes felles interesser og egenart overfor myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner.

Kompetansebank

LNU skal yte service og formidle kompetanse til organisasjonene.

Forvaltningsorgan

LNU skal være forvalter av støtteordninger som bidrar til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og internasjonalt. LNU forvalter 8 ulike støtteordninger, både nasjonale og internasjonale. Les mer på LNUs nettsider